Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2020

Czynsz za mieszkanie a wysokość alimentów

CZY KOSZTY ZAMIESZKIWANIA NALEŻĄ DO KOSZTÓW UTRZYMANIA MAŁOLETNIEGO WARUNKUJĄCYCH WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW? Zgodnie z art. 135 §1  k.r.o .  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeba małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawodawca nie wyróżnił katalogu  rodzaju  wydatków ponoszonych  na małoletniego  wchodzących w zakres usprawiedliwio nych  potrzeb  uprawionego do alimentacji . Niewątpliwe do  usprawiedliwionych potrzeb małoletniego należy zaliczyć koszty wyżywienia, edukacji, leczenia, zakupu odzieży i obuwia, jednak  czy w zakres  usprawiedliwionych potrzeb małoletniego należy wliczyć koszty zamieszkiwania małoletniego?  Kierując się stanowiskiem doktryny należy odpowiedzieć twierdząco na powyższe zapytanie. Przedstawiciele doktryny są zgodni,  że w pojęciu usprawiedliwionych potrzeb uprawionego mieszczą się  bieżące koszty zamieszkiwania i eksploatacji  mieszkania (uchwała SN z 10.05.1977 r., III CZP 26/77).  Niemi