Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2020

Czynsz za mieszkanie a wysokość alimentów

CZY KOSZTY ZAMIESZKIWANIA NALEŻĄ DO KOSZTÓW UTRZYMANIA MAŁOLETNIEGO WARUNKUJĄCYCH WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?
Zgodnie z art. 135 §1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeba małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.Prawodawca nie wyróżnił katalogu rodzaju wydatkówponoszonych na małoletniego wchodzących w zakresusprawiedliwionych potrzeb uprawionego do alimentacji. Niewątpliwe do usprawiedliwionych potrzeb małoletniegonależy zaliczyć koszty wyżywienia, edukacji, leczenia, zakupu odzieży i obuwia, jednak czy w zakres usprawiedliwionychpotrzeb małoletniego należy wliczyć koszty zamieszkiwania małoletniego?  Kierując się stanowiskiem doktryny należy odpowiedzieć twierdząco na powyższe zapytanie. Przedstawiciele doktryny są zgodni, że w pojęciu usprawiedliwionych potrzeb uprawionego mieszczą się bieżące koszty zamieszkiwania i eksploatacji mieszkania (uchwała SN z 10.05.1977 r., III CZP 26/77). Niemiej jednak należy mieć na uwadze, ż…